Vaccinera katter

En av de vanligaste orsakerna att behöva ta katten till en veterinär är då man skall vaccinera katter. Här beskrivs varför man behöver göra detta och vilka vaccinationer som kan vara aktuella.

Varför vaccinera katter?

Det är egentligen inte konstigare att vaccinera en katt än att vaccinera människor. Man gör det helt enkelt för att förebygga att katten insjuknar och bär vidare smittor till andra katter. Utekatter smittas både av andra katter som den träffar på och av att vi människor kan bära med smittor in utifrån. Innekatten smittas framförallt av att vi människor tar med oss smittor utifrån. De två vanligaste smittorna som man vaccinerar mot är kattpesten och kattsnuvan. Anledningen till varför man vaccinerar katter är alltså att förebygga mot allvarliga sjukdomar som i värsta fall kan orsaka att katten avlider.

Kattpest är en mycket allvarlig sjukdom för våra katter. Den innebär symptom som diarré, kräkningar och feber. Dödligheten för katter som råkar ut för detta är mycket hög och problemen som kan uppstå efter ett tillfrisknande är ganska många. Det är därför viktigt att vaccinera mot detta.

Kattsnuvan är även den en allvarlig sjukdom för katten. Symtom är nysningar, rinnande ögon, trötthet och dålig aptit. Katten kan även avlida av denna sjukdom om inte behandling sätts in mot problemen. Sjukdomen kattsnuva är egentligen ett samlingsnamn på flera olika sjukdomar exempelvis: Calicivirus (FVC), Herpessmitta och Klamydia. Vilken sort som katten drabbats av bör en veterinär avgöra.

Andra vanliga vaccinationer: Det finns även andra sjukdomar som man kan vaccinera katter mot. Ett exempel på dessa är Rabies som är en mycket allvarlig sjukdom. Rabies förekommer inte i Sverige men om katten skall följa med utomlands kan det vara aktuellt med att vaccinera katten även om detta.

Hur vaccinerar man katter?

När man vaccinerar en katt brukar man tala om två typer av vaccinering. Först och främst en grundvaccinering som görs när katten är ung för att skapa ett grundläggande skydd. Sedan återupprepar man vaccinationen (återvaccination) med ett eller tre års intervall. När man besöker veterinären får man ett vaccinationskort där man håller koll på när nästa vaccination skall utföras.

Vad kostar en vaccination för en katt?

Kostnaden för att vaccinera en katt varierar förstås från veterinär till veterinär. Men varje vaccinationsbesök brukar ligga på mellan 200-400 kronor där ett vanligt pris för en vaccination brukar vara 300 kr.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!
Copyright 2010 Kattforsäkringar.nu
XML-SiteMap | Kontakt/Om